тагвана публикация ‘клиент’

Анализ на нуждите на клиента.

Публикацията е с любезното съдействие на г-н Джей Суповиц- Jay Supovitz.

Това е възможно най-доброто умение за извършване на продажба, което трябва да научиш и да практикуваш!

Писмо от клиента до консултанта по продажбите- 2.

Печат с думата "approved" След писмото на клиент до консултанта по продажбите относно персоналния бренд на консултанта, ето друго писмо, с което клиентът споделя своите неудовлетворености относно дейността на консултантите по продажбите и ясно поставя своите изисквания.

Писмо от клиента до консултанта по продажбите- 1.

Жена държи флайер в ръка Уважаеми консултант по продажбите,

Като такъв ти се фокусираш прекалено много върху своя продукт, марка и услуги, и пренебрегваш друго- а именно своя личен „бренд“.
Помисли за това. Прегледай своите презентации.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design