тагвана публикация ‘книгоиздаване’

Доходите в книгоиздаването: Бъдещето на книгите в 7 стъпки

Източник:www.huffingtonpost.com

Book store Днес в издателската дейност се е появил смут. За 500 години след изобретяването на печатарската машина методите и практиките на книгоиздаването останаха като цяло непроменени, но днес индустрията се сблъсква с най-големите предизвикателства от времето на Гутенберг до сега.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design