тагвана публикация ‘комисионни’

Искаш повече пари? Хайде да видим как.

Автор: Paul Weyland. Who Wants More Money? Come and Get It!

Един приятел, който също така ми е и клиент, наскоро ми каза, че той познава два вида хора в света- тези, които са обсебени от парите, и тези, които се ръководят от други проблеми или принципи.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design