тагвана публикация ‘комуникационни стратегии’

Комуникационни стратегии за по- високи доходи.

Web В условията на криза се появяват не само проблеми, а и предизвикателства. Едно от тях е какви комуникационни стратегии да се използват.
Най- важните и възможни са:
1.Директна връзка с клиентите.
2.Задържане на съществуващите клиенти и осигуряване на повече клиенти.
3.Постоянно усъвършенстване на прилагането на УЕБ средствата в полза на малкия и средния бизнес.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design