тагвана публикация ‘маркетингови специалисти’

Съвети за фокусирани B2B консултанти по продажбите

Източник:Valerie Geller- Beyond Powerfull Radio: A Communicator’s Guide to the Internet Age, 2011, page 404.

Eто съветите на Пам Лонтос (Pam Lontos):

1.„Разчепкай“ повече за своите клиенти. Задавай въпроси и слушай потенциалните си клиенти и разкрий, и разбери техните истински потребности.

Изграждане на умения по продажбите- обща част.

Клиентът НЕ СЪДИ за рекламния консултант по това какво консултантът знае, а по това колко добре консултантът комуникира относно това, което знае.

Тест в полза на клиентите.

Консултанти по продажбите на много компании преминават през сериозни обучения, които са организирани така, че да допринесат за повече стойност при работата им с клиентите. С тези консултанти се работи постоянно за тяхното развитие.
Ето един тест, с който клиентите може да оценят удовлетвореността си от работа с консултантите по продажбите, дори да бъде използвано и за вътрешен тест.

6-те вечни истини за продажбите.

Източник: William T. Brooks. Robert Bacal- The Complete Book of Perfect Phrases for High-Performing Sales Professionals. The McGrow Hill. 2010

Ето 6 истини, които остават непроменени, независимо от всички промени в света на продажбите:
1.Слушането е най- доброто лично качество ………………………….

Да намалите цената или да намерите ПО-ДОБРИТЕ клиенти?

Източник: Mark Hunter- Lower Your Price or Get Better Customers?

Един човек рови в контейнер за боклук. Аргументът е много прост- Ако намалиш цената си, ще имаш повече продажби (повече бизнес).
Наистина, това може да е много просто, но същевременно е и много глупаво (тъпо- казано на жаргон).
Да намалиш цената, за да имаш повече продажби означава, че ти ще имаш повече „ЕВТИНИ“ клиенти.

Успешни комуникационни стратегии на консултантите по продажбите.

По материали на книгата: Sam Deep- Lyle Sussman. Close the deal. Basic Books, 1999.

Не е нужно да си велик оратор, нито път е хубаво да не можеш да се изразяваш добре. Важното е твоят (бъдещ) клиент да осъзнае, че си разбираш от работата.
Успелите и успяващите консултанти по продажбите разбират, че тяхното образование и професионална подготовка са ми позволили да достигнат определено високо ниво на комуникационни способности, които те постоянно усъвършенстват.

Ето някои важни неща за усъвършенстване на комуникационните умения.

Писмо от клиента до консултанта по продажбите- 2.

Печат с думата "approved" След писмото на клиент до консултанта по продажбите относно персоналния бренд на консултанта, ето друго писмо, с което клиентът споделя своите неудовлетворености относно дейността на консултантите по продажбите и ясно поставя своите изисквания.

Писмо от клиента до консултанта по продажбите- 1.

Жена държи флайер в ръка Уважаеми консултант по продажбите,

Като такъв ти се фокусираш прекалено много върху своя продукт, марка и услуги, и пренебрегваш друго- а именно своя личен „бренд“.
Помисли за това. Прегледай своите презентации.

Как да стигнем до повече срещи с нови фирми чрез телефонни обаждания

Концепцията е разработена от Дейв Гифърд.

phone_calls От всеки 6 осъществени обаждания, дори и опитните консултанти по продажбите осъществяват средно 2 контакта, и само една среща. Т.е. 6 телефонни обаждания средно осигуряват 1 среща с нова фирма (границите са от 3-оптимистично, до 12 обаждания-най-песимистично, за 1 среща).
Тази инструкция е разработена, за да повиши шансовете за уреждане на повече срещи с НОВИ ФИРМИ в резултат на ТЕЛЕФОННИТЕ ОБАЖДАНИЯ.

Може ли вашето решение (продукт или услуга) да се превърне в най- големия ви проблем?

solution-provider Повечето маркетингови специалисти/консултанти по продажбите най-много обичат да описват (обрисуват) решенията си- продукти или услуги, които осигуряват за своите клиенти.
И това се превръща в най- големия им проблем.
Защо? Кое е ГРЕШНОТО?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design