тагвана публикация ‘мениджър’

Профила на „мениджър по продажбите“, който всеки работодател желае да назначи.

Автор: Charles Flarhety- The Type of Sales Manager Every Employer Wants to Hire

Всяка компания, която знае как да се изгради един успешен Salesforce (търговската сила/силен търговски екип) осъзнава, че един страхотен екип се изгражда отгоре надолу.

Екосистемата на предприятието.

team_win

Източник: Ken Greenwood- High Performance Leadership
Един от белезите на Компания, управлявана чрез мениджърски стил, е възприемането на СТАТУКВОТО както от управляващите, така и от служителите/работниците. В сила е естествената характеристика „Статуквото е как да подредиш нещата“. Стилът на мениджмънт произвежда също и система на мениджмънт.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design