тагвана публикация ‘образование’

Колежът не дава сигурност.

Източник: Huffington Post

Тъкмо приключих с обобщението на някои данни в областта на образованеите и създаването на работни места, и искам да споделя впечатленията на завършилите бакалавърска степен, на възраст над 25.

Съдбата на дипломите.

Къде държите дипломата си? Колко пъти ви се е наложило да я използвате? Кога за последен път я показахте някъде? За какво?

Постиженията в образованието могат да се свържат с три гена

Автор: Грегъри Кристоф-Educational Achievement Could Be Linked To Three Genes, Study Finds

2  преплетени спираловидни нишки Дали (и с какви резултати) един ученик/студент ще завърши гимназия или ще получи степен от колеж може да зависи отчасти от генетични фактори, които не се поддават на контрол, показва национално проучване сред хиляди американци.

Влиянието на образованието върху доходите в бизнеса

Източник: Блогът на Андрей Зюзиков

business&education Ето какви тенденции в съвременното образование съществуват днес както във вузовете, така и в компаниите. Днес компаниите, които обръщат внимание на обучението на своите сътрудници, постигат по- успешни резултати..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design