тагвана публикация ‘печалба’

Хората купуват, защото се надяват на печалба.

profit Хората избягват БОЛКАТА и се стремят към удоволствие. Или хората гледат да избегнат риска и да СПЕЧЕЛЯТ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design