тагвана публикация ‘Питър Дракър’

Как да се определят възнагражденията?

Източник- Питър Дракър, представен от Джоузеф А. Макиариеоло- Дракър за всеки ден. Издателство „Класика и стил“ ООД, 2013.

Мениджмънт: задачи, отговорности, практики.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design