тагвана публикация ‘планиране’

Планирайте своята работа всеки ден, и работете по своя план, ако това е възможно.

Източник: Joe Girard. How To Sell Anything To Anybody. Publisher- Simon & Schuster.

Планиране на деня Такъв лозунг може да ви се стори старомоден и остарял. Но повярвайте, и днес това е много ценно за вас.

Планирането за 2013: как бизнесът да избегне грешките.

Източник: Plan2Win- Planning for 2013: Six Fatal Mistakes to Avoid

Когато се подготвяте за успех през 2013, има 6 общи грешки в планирането, които трябва да се избегнат, за да постигнете своите цели. Тези грешки може да бъдат фатални и да ви донесат загуби. На вас ви е нужен план, за да постигнете победа, а не да загубите.

Времето е пари! Какви са причините да губим.

Кое пречи да постигаме по- високи доходи? Много са причините, но ето някои, които са съществени за консултантите по продажбите.

1.Лични причини за загубено време (пари, доходи)
-Липса на обвързване
…………………………….

Милиардер съветва за планирането.

H_L_Hunt

Основоположник на една от най- богатите американски фамилии е мултимилионерът и милиардер H.L. Hunt (1989-1974). Ето неговите съвети как да може да се стигне до финансови успехи.
„През живота си разбрах, че да постигнеш успехи с бизнеса и парите не е проблем….“
„Нужни са 2 неща….“

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design