тагвана публикация ‘продавач’

Продължение- Кой води в танца между купувача и продавача?

Първото нещо, за което стана дума, е някой трябва да води, а друг да го следва в танца (концепцията е разработена от Дейвид Сендлър).

continue_buyer_seller_dance

Второто нещо е да сме сигурни, че водим танца. Това е проява на вашето ОТНОШЕНИЕ. Дръжте се като възрастен с възрастен. Трябва да имате присъствие пред вашия купувач.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design