тагвана публикация ‘сив океан’

Обобщение за Четирите океана на възможности

Яхта в син океан Съществуват „4 океана на възможности“- червен океан, сив океан, лилав океан, син океан.
Относно подробности за Червения океан следвай „Червен океан“.
Относно подробности за Сивия океан следвай „Сив океан“.
Относно подробности за Лилавия океан следвай „Лилав океан“.
Относно подробности за Синия океан следвай Син океан.

Ето накрая сравнение между 4-те океана по някои важни параметри, които показват тяхното пазарно значение.

„Син океан“- пазарите без конкуренция

Силует на човек в центъра на десятката. Според класификацията на база потребности на клиентите и решенията, които са им нужни, съществуват „4 океана на възможности“- червен океан, сив океан, лилав океан, син океан.

Ето най- важното и основното за последния от тях- Синия океан.

Синият океан е мястото, където трябва да бъдеш, или най- малкото към което да се стремиш.

„Лилав“ океан- пазар на B2B клиенти

Две сиви и едно червено зарчета Според класификацията на база потребности на клиентите и решенията, които са им нужни, съществуват „4 океана на възможности“- червен океан, сив океан, лилав океан, син океан.
Относно Червения океан следвай „Червен океан“.
Относно Сивия океан следвай „Сив океан“.

И така, нека сега се обърнем към Лилавия океан.
Лилавият океан като пазарен сегмент е мястото, където по-голямата част от бизнес-към-бизнес (B2B) продавачите прекарват времето си.

„Сив океан“ от клиенти- съществува основно в малкия бизнес

Пациент в болница Сивият океан е смес от добри и лоши възможности (припомням, че Червения океан е възможно най- лошия пазар).
Компанията- клиент от Сивия океан има неясни/неразкрити потребности, за разрешаването на които иска да използва прости решения в отговор на неизяснени проблеми.

„Червен Океан“ от клиенти- пазарът на свирепата конкуренция

Акула на червен фон

Червеният океан е лошо място за твоя бизнес. Трябва по възможност да го напуснеш по най- бързия начин.
Клиентите от Червения океан са с ясни потребности и имат нужда от много прости решения, при които РИСКЪТ е минимален.

Четири ОКЕАНА на възможности в стратегията „Син Океан“

Снимка на син океан Двете най-важни решения, които трябва да направи професионалният продавач когато изгражда своята стратегия по продажбите, са да определи:
-на кого продава,
-и как продава.

Нека се концентрираме днес върху това- на кого продаваме.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design