тагвана публикация ‘силиконова долина’

Something Venture- документален филм за новостартиращи предприемачи.

„Something Ventured“ е документален филм за новостартиращи предприемачи и разказва истински истории за инициативи, създадени и развити в Силиконовата долина. Между тях са и тези, които са стартирали и развили големи компании като Apple, Intel, Genentech, Cisco, Tandem and Atari.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design