тагвана публикация ‘социални медии’

5 прости и важни неща за продажбите чрез социалните медии

Източник: 5 Ways to Get that Social Media Sale

Изграждане на взаимоотношения
Не се предлага брак на бъдеща съпруга 5 минути след като сте се запознали на автобусната спирка, или дори това и да се случи, е ясно какъв ще бъде нейният отговор.

Продажбите в ерата на социалните медии

Източник: InsideView- Selling in the Age of Social Media

Интернет технологията постоянно усъвършенства и трансформира начините, по които ние се ангажираме един с друг. Ние сега живеем в свят, в който всеки е постоянно свързан. Клиентите са по- умни от всякога- те са социално ангажирани и добре информирани.

Как маркетингът чрез социални медии влияе за по- високите доходи на бизнеса

Твоят сайт обграден от много социални мрежи и други сайтове Социалните медии, които се отнасят до споделяне на информация, опит и перспективи чрез сайтове, насочени към големи общности от хора, стават много важни в нашия Online свят. Благодарение на социалните медии границите, които разделят хората, падат постоянно, и постоянно се разрастват общности и се появяват нови.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design