тагвана публикация ‘съдържание’

Как да ангажираме клиентите със съдържание?

Източник: www.openforum.com

„Маркетингът на съдържанието“ е сякаш маркетинговата фраза на годината. Но терминът „съдържание“ покрива много повече видове материал откогато и да е било, и затова всеки се нуждае от голям набор от тактики/оръжия, за да впечатли своите клиенти с това съдържание. Ето някои от най- добрите.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design