тагвана публикация ‘теория за махалото’

Теорията на махалото с приложение в продажбите.

Източник: The Pendulum Theory

Теорията на махалото се базира върху първия закон за движението на Нютон, и се прилага с много голям успех в продажбите.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design