тагвана публикация ‘управление на времето’

Как да си подобриш управлението на времето за успешни продажби.

Източник: Jill Konrath’s Sales Blog: How to Improve Your Sales Time Management

Глава на човек, в която са нарисувани 4 зъбни колела.

Това е интервю на Джил Конрат с Дан Марковиц.

Ако си консултант/мениджър по продажбите, и си страшно зает, Дан Марковиц- автор на книгата „Фабрика за едно нещо“- има някои свежи идеи, които могат да ти помогнат да си освободиш повече време за продажби. Той не декламира същите стари неща, които си чул от всеки друг гуру в продажбите. Неговите препоръки са диаметрално противоположни на това, което мнозина от тях препоръчват.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design