тагвана публикация ‘хардуер’

Ирационални хора и рационалните екипи

Източник: Harvard Business Review

business-operations Когато повечето организации и предприятия организират нови работни процеси, допускането е, че хората от екипа ще дадат най- доброто от себе си, за да се подобри производителността на екипа. Или с други думи, очакването е хората да действат РАЦИОНАЛНО. Но в повечето случаи това не става, и хората действат ИРАЦИОНАЛНО.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design