тагвана публикация ‘finance’

Финанси- дефиниция

Финансите като наука са клон на икономиката, свързани с разпределението и управлението на ресурсите, с придобиване и инвестиции.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design