тагвана публикация ‘income’

Доходи от Европейската комисия по програмата „Учене през целия живот“

Ежегодно- към края на септември- Европейската комисия публикува покани по програмата „Учене през целия живот“ (ПУЦЖ), известна още като “LLP- Lifelong Learning Program”.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design