тагвана публикация ‘Ogilvey and Mather’

Как да имаме най- добрите специалисти?

Каква компания искаме да бъдем- от „гиганти“ или от „джуджета“ (а може би реално и от двете)?

Във всички случаи желанието е да имаме компания от гиганти. Затова процесът на намирането и назначаването на най- добрите е от голямо значение.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design