тагвана публикация ‘team’

Отново за важността на нагласата в продажбите.

Zen monk

По Шон Лус. Нагласата е заразителна. Големият лидер с положителната си нагласа може да увлече всеки със себе си към върха. Нагласата е едно от най- важните неща, което имаме на разположение в бизнеса, и специално в продажбите. Ето една житейска история, която показва различната нагласа към едно и също събитие, на различни хора. Историята […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design