Отново за важността на нагласата в продажбите.

Zen monk

По Шон Лус.
Нагласата е заразителна. Големият лидер с положителната си нагласа може да увлече всеки със себе си към върха.
Нагласата е едно от най- важните неща, което имаме на разположение в бизнеса, и специално в продажбите.
Ето една житейска история, която показва различната нагласа към едно и също събитие, на различни хора.
Историята е за двама Зен монаси, които се прибирали в манастира, когато срещнали една жена, която стояла на брега на реката, и плачела.
Единият от монасите отишъл до нея и казал, „Уважаемо госпожо, защо плачете?“ Тя отговорила, „Не мога да прекося реката, без да си намокря роклята, а отивам да се женя. Какво да направя?“
Тогава този монах й казал, „Качете се на гърба ми и аз ще Ви пренеса през реката.“
След като преминали реката, той оставил жената на другия бряг. След това продължил с брат си- другия монах- към манастира.
На една миля от манастира монахът, който пренесъл жената през реката, забелязал, че неговия брат монах не му е казал нито една дума по пътя. „Мой скъпи братко, какво има, какво те безпокои, защо не говориш?“ На което брат му монах отговорил, „Ти знаеш, че ние монасите не трябва да имаме нищо общо с жените.“ Тогава първият монах казал, „Ех, братко, аз оставих жената още там, на брега на реката, на 5 мили оттук. Ти си този, който я носи по време на целия път до манастира.“

Ето! Каква огромната разлика в нагласите- единият от монасите просто е направил това, което е трябвало, докато другият се е загубил в мислите си по целия път до манастира.

Нагласата наистина е нещо ключово, основно. Независимо дали сме в продажбите или в мениджмънта, ние не отделяме (за съжаление) достатъчно време за анализ на нашата нагласа, както и да се запитаме: „Какво ще ми струва и как да променя моята нагласа, така че да правя нещата по- добре.“

Всеки ден ние имаме избор относно нагласата, която ще прегърнем. Ние не можем да променим миналото. Ние не можем да променим факта, че хората действат по определен начин. Ние не можем да променим неизбежните неща.

Единственото нещо, което можем да променим, това е нашата нагласа. Животът е 10% от това, което се случва, и 90% това, което ние правим. Ето защо ние сме напълно подвластни на нагласата.

Нагласата е това, върху което никой не може да ни повлияе. Единствено ние можем да влияем на нагласата си. Затова човек може сам да си зададе да има изключителна (положителна) нагласа към нещата.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design